Việt Báo

VIỆT BÁO

Cử tri kiến nghị t.ử h.ì.n.h phạm nhân bằng lá ngón cho tiết kiệm ngân sách

Trong 16 Luật Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua, đoàn ĐBQH Hà Nội xin tiếp thu, đặc biệt về một số đề xuất liên quan đến Luật Kiến trúc, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương. Về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được nhiều cử tri quan tâm, ĐB Mai nhấn mạnh đây là dự án luật đặc biệt quan trọng nên Quốc hội cũng có sự quan tâm đặc biệt, đã xem xét qua 2 kỳ họp và chuẩn bị sang kỳ thứ ba.

Về ý kiến đề nghị Quốc hội có giải pháp phù họp để hạn chế việc xuống cấp của đạo đức xã hội, đặc biệt trong tình trạng xâm hại trẻ em, bà Mai thông tin năm 2018, Hà Nội đã khởi tố 47 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có 44 vụ xâm hại tình dục. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa qua cũng tổ chức phiên điều trần riêng về nội dung này và dự kiến năm 2020 sẽ có cuộc giám sát tối cao về chuyên đề xâm hại trẻ em.

Đối với kiến nghị về giá điện, bà Mai cho biết Thủ tướng đã có chỉ đạo đối với Bộ Công thương cần phải thành lập đoàn kiểm tra cụ thể và có báo cáo lại với Thủ tướng về tất cả các vấn đề liên quan đến giá điện trong tháng 6 năm 2019 để làm sao đảm bảo minh bạch, công khai và thông tin chính thức cho người dân biết.

BÀI ĐẶC BIỆT